Όροι & Προϋποθέσεις

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας. Το https://clean4you.gr/ είναι ο διαδικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «Clean4You EE με διακριτικό τίτλο «clean4you» ΑΦΜ: 999060250 (ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 69364403000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Γαλατσίου, οδός Αγίας Γλυκερίας, αριθμός 33, T.K. 111 47, τηλ. 210 2919280 και έχει ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@clean4you.gr (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

Οι παρακάτω όροι χρήσης καλύπτουν αποκλειστικά κάθε παροχή υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που βρίσκεται στον ιστότοπο https://clean4you.gr/ (εφεξής το «Site»). Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται το Site και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (εφεξής ο «Χρήστης») θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να βεβαιωθείτε ότι τους κατανοείτε πριν τοποθετήσετε την παραγγελία σας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους οφείλετε να απέχετε από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Εάν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο λάθος στους παρόντες όρους ή απαιτούνται αλλαγές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση.

Πληροφορίες Υπηρεσιών

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο Site, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει μέσω του Site στο κοινό. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται και δε δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

Υπηρεσίες σε καταναλωτές

Στο Site θα βρείτε υπηρεσίες καθαρισμού, επιδιορθώσεων/μεταποιήσεων ειδών ρουχισμού/ιματισμού/τάπητα, που απευθύνονται, προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε τελικούς καταναλωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η πώληση για εμπορικούς σκοπούς των υπηρεσιών δεν επιτρέπεται. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου ρητά και της μη αποδοχής προτάσεων αγοράς που δημιουργούν την εντύπωση, ότι έγιναν με σκοπό την περαιτέρω εμπορική προώθηση των προΪόντων.

Δηλώσεις Χρήστη

Ο Χρήστης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση του Site είναι ακριβείς. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση του Site και του λογαριασμού του Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Χρήστη άτομα.

Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση και επιλογή των υπηρεσιών που προσφέρονται από το Site και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής του Χρήστη.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του Site καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του Site ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του Site, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του Site.

Όπου το Site περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους, σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει, υιοθετεί ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων και τις παρεχόμενες σε αυτές πληροφορίες, και η πρόσβαση σε αυτές γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το Site ενημερώνει τον Χρήστη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας των χρόνων παράδοσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της (εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας). Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Χρήστη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για σωστή πληροφόρηση περιεχομένου στο Site. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται ρητά για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων και υπηρεσιών που αναγράφονται στο Site και οφείλονται σε παραδρομή από ανθρώπινο ή τεχνικό παράγοντα και δε φέρει ευθύνη για αυτά.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στις υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του Site.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά ή/και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει τις υπηρεσίες της αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών περιοχών που καθορίζονται στο Site.

Τιμολογιακή πολιτική

Η τιμολογιακή πολιτική των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέσω του Site ορίζεται βάσει του τιμοκαταλόγου μας, όπως αυτός εμφανίζεται στο Site, και είναι η τιμή που ισχύει κατά τη στιγμή καταχώρησης της παραγγελίας σας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τιμολογιακής της πολιτικής ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, οποιαδήποτε αλλαγή τιμών δεν θα επηρεάσει τις παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί. Όλες οι τιμές που παρατίθενται στον τιμοκατάλογο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α). Διευκρινίζεται ωστόσο ότι, αν ο συντελεστής Φ.Π.Α μεταβληθεί μεταξύ της ημερομηνίας αποδοχής της παραγγελίας σας και της ημερομηνίας πληρωμής, τότε ο Χρήστης υποχρεούται να πληρώσει με βάση τον αναπροσαρμοσμένο Φ.Π.Α.

Τρόποι πληρωμής

Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στον χώρο σας (μετρητά)

Πληρώστε στον υπάλληλο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ το συνολικό ποσό της παραγγελίας, με την παράδοση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της παραγγελίας σας στον χώρο σας με μετρητά. Σε περίπτωση αντικαταβολής με μετρητά η αξία της παραγγελίας συμπεριλαμβανομένων των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό των 499,99€.

Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στον χώρο σας (pos)

Πληρώστε στον υπάλληλο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ το συνολικό ποσό της παραγγελίας, με την παράδοση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της παραγγελίας σας στον χώρο σας με το μηχάνημα pos που διατίθεται με χρεωστική κάρτα ή πιστωτική κάρτα Visa & Mastercard. Με χρεωστική / πιστωτική κάρτα η εξόφληση γίνεται εφάπαξ.

Πληρωμή μέσω Χρεωστικής ή Πιστωτικής Κάρτας

Κατά την παραγγελία σας, μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Η πληρωμή με κάρτα είναι απόλυτα ασφαλής, ενώ ταυτόχρονα η χρέωση στην κάρτα σας γίνεται άμεσα. Ο χρήστης που επιλέγει την πληρωμή με κάρτα οδηγείται σε ασφαλή διακομιστή της τράπεζας EYROBANK Bank για να ταχτοποιηθεί η συναλλαγή. Στη συνέχεια, επιστρέφει στην ιστοσελίδα μας και ειδοποιείται για την επιτυχή ή μη έκβαση της συναλλαγής.

Πρόσθετες πληροφορίες – Επεξηγήσεις

α) Πόσο ασφαλής είναι η διαδικασία πληρωμής με πιστωτική κάρτα; Η διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής. Η πληρωμή δε γίνεται απευθείας στο clean4you αλλά ο χρήστης μεταφέρεται σε ασφαλή διακομιστή της τράπεζας β) Τι είναι το πεδίο CVC / CVV που μου ζητείται; Το πεδίο CVC / CVV βρίσκεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας και είναι ένας τριψήφιος αριθμός.

γ) Τι γίνεται αν γίνει κάποιο λάθος κατά την πληρωμή

Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία η συναλλαγή, έχει καταγραφεί από εμάς και δεν πρόκειται να χαθούν τα χρήματά σας . Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, ελέγχεται και δεν υπάρχει περίπτωση να χαθούν χρήματα.

Πληρωμή μέσω PayPal λογαριασμού

Πληρώστε μέσω του PayPal. Στην περίπτωση αυτή πληρώνετε την παραγγελία με τον PayPal λογαριασμό σας. Για να ενεργοποιήσετε την πληρωμή θα μεταφερθείτε στη σελίδα login του PayPal. Ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί την ημέρα της παραγγελίας σας. Για πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία PayPal θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας. Οι παραγγελίες με τρόπο πληρωμής PayPal υπόκεινται σε επιπλέον ελέγχους από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ενδέχεται να απορριφθούν, να σας ζητηθεί άλλος τρόπος πληρωμής ή και να υπάρξουν καθυστερήσεις στην αποστολή τους. Επίσης ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον στοιχεία ταυτοποίησης των στοιχείων σας.

Πολιτική Ακύρωσης Παραγγελίας

Ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία της οποίας δεν έχει γίνει η ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Η ακύρωση γίνεται με ανάλογο αίτημα του Χρήστη μέσω email προς, ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως αυτά δηλώνονται παραπάνω.

Ειδικότερα ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει στα ακόλουθα στάδια:

Πριν από την παραλαβή του ειδών ρουχισμού/ιματισμού/τάπητα από τον υπάλληλο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε εύλογο χρονικό διάστημα σχετικά με την ακύρωση της παραγγελίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Χρήστης δεν υπόκειται σε κάποια χρέωση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Πριν από τον έλεγχο ποιότητας των ειδών ρουχισμού/ιματισμού/τάπητα και τη σχετική ενημέρωση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την πρόθεσή του να ακυρώσει την παραγγελία σε εύλογο χρονικό διάστημα και αποδέχεται χρέωση 5 ευρώ λόγω του μεταφορικού κόστους.

Σε κάθε περίπτωση Ο Χρήστης δύναται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υποβολή της παραγγελίας και την αποδοχή της από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να προβεί σε ακύρωσή της. Σε μια τέτοια περίπτωση πάντως, εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν ολοκληρωθεί, ο Χρήστης δεν δύναται να προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας ακόμα και εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Εάν ο Χρήστης ακυρώσει την παραγγελία, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, μετά την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αλλά πριν από την ολοκλήρωση αυτών, ο Χρήστης οφείλει να καταβάλει την αξία των υπηρεσιών που έχουν ολοκληρωθεί/παρασχεθεί μέχρι το χρονικό σημείο που θα ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την ακύρωση.

Πολιτική Επιστροφών

Ο Χρήστης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία τυχόν ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον υπάλληλο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη ελαττωμάτων σε προθεσμία μίας (1) ώρας από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το αισθητικό ή όποιο άλλο ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παραλαβή από τον Χρήστη. Σε περίπτωση έγκαιρης δήλωσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε επανακαθαρισμό του συγκεκριμένου είδους χωρίς χρέωση στον Χρήστη και εντός χρονικού διαστήματος που θα συμφωνηθεί από τα δύο μέρη. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση χωρίς ελαττώματα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την πολιτική επιστροφών μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2919280 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@clean4you.gr.

Ελάχιστο όριο παραγγελίας

Ο Χρήστης αποδέχεται το ελάχιστο όριο παραγγελίας, το οποίο ορίζεται στα 10 €. Όλες οι παραγγελίες, χωρίς κωδικό κουπονιού έκπτωσης, οι οποίες έχουν αξία κάτω των 10€, θα χρεώνονται με το ποσό της ελάχιστης παραγγελίας. Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία σχετικά με το ύψος τιμής της ελάχιστης παραγγελίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@clean4you.gr.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει ελεύθερα την πολιτική ελάχιστης παραγγελίας (όπως αυτή αναλύεται ανωτέρω). Για οποιαδήποτε αλλαγή της πολιτικής ελάχιστης παραγγελίας οι χρήστες θα ενημερώνονται από την σελίδα των όρων χρήσης του Site. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ελάχιστης παραγγελίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@clean4you.gr.

Πολιτική Αποζημιώσεων

Σε περίπτωση απώλειας, ή καταστροφής είδους ρουχισμού/ιματισμού/τάπητα με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η αποζημίωση του Χρήστη δεν δύναται να υπερβεί το δεκαπλάσιο της αξίας καθαρισμού του συγκεκριμένου τεμαχίου (και όχι του συνόλου της παραγγελίας).

Ποιοτικός έλεγχος παραγγελιών

Με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών, και την παροχή των πλέον ποιοτικών υπηρεσιών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εστιάζει στην ποιότητα σε όλα τα στάδια της λύσης που προσφέρουμε στον καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα:

Κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας από τον χρήστη μέσω του Site, η παραγγελία παραμένει σε εκκρεμότητα έως ότου ολοκληρωθεί το στάδιο του ποιοτικού ελέγχου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται και εκτελεί τις πληρωμές όταν ολοκληρωθεί το στάδιο του ποιοτικού ελέγχου (παρόλο που σε κάποιες τράπεζες μπορεί να φαίνεται ως χρέωση στην κάρτα του καταναλωτή) και η παραγγελία συνεχίζει στα υπόλοιπα στάδια (καθαρισμός, επιστροφή στον πελάτη).

Στο συγκεκριμένο στάδιο λαμβάνουν χώρα διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας των παραγγελιών και των τεμαχίων σας, όπως:

Α. Ο συνολικός αριθμός των τεμαχίων και κατά πόσο αυτός συνάδει με τον συνολικό αριθμό των τεμαχίων της ηλεκτρονικής παραγγελίας. Σε περίπτωση που στο κέντρο ελέγχου-ποιότητας διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των τεμαχίων είναι διαφορετικός από αυτόν της ηλεκτρονικής παραγγελίας, οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προβαίνουν στις αντίστοιχες ενέργειες, όπως αυτές περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο των παρόντων όρων χρήσης.

Β. Σύγκριση των τεμαχίων της παραγγελίας (αν πρόκειται για τα ίδια τεμάχια με αυτά που έχει επιλέξει ο Χρήστης κατά την υποβολή και ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής του παραγγελίας). Σε περίπτωση διαφοράς τεμαχίων το προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο κέντρο ελέγχου ποιότητας ενημερώνει τον Χρήστη (είτε τηλεφωνικά ή μέσω email) κα έπειτα από γραπτή συνεννόηση μεταξύ των δύο μερών (π.χ. email) εκτελούνται οι απαιτούμενες ενέργειες.

Γ. Η διακρίβωση της κατάσταση των τεμαχίων προς καθαρισμό (π.χ. σκισμένα τεμάχια, λεκέδες που δεν καθαρίζονται) για να διασφαλιστεί ο σωστός καθαρισμός τους χωρίς οποιαδήποτε ζημιά ενδέχεται να επέλθει δεδομένης της κατάστασης του τεμαχίου.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιεί το πλέον εξειδικευμένο προσωπικό για τη διασφάλιση του ελέγχου ποιότητας με μακρόχρονη εμπειρία σε μονάδες ποιοτικού ελέγχου και καθαρισμού ειδών ρουχισμού/ιματισμού.

Διαφοροποιήσεις κατά τον ποιοτικό έλεγχο των παραγγελιών

Εφόσον κατά τον ποιοτικό έλεγχο της παραγγελίας διαπιστωθεί ότι παρελήφθησαν λιγότερα προϊόντα σε σχέση με αυτά που δήλωσε ο Χρήστης κατά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής παραγγελίας (και για τα οποία υπέγραψε/επιβεβαίωσε κατά την παραλαβή της παραγγελίας από τον υπεύθυνο παραλαβής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ), τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη, και θεωρείται σφάλμα του Χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης οφείλει να αναγνωρίσει το σφάλμα και δεν δύναται να κατηγορήσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για απώλεια αντικειμένων κατά το χρονικό διάστημα από την παραλαβή έως τον έλεγχο ποιότητας και την ενημέρωση του. Μόλις διαπιστωθεί η συγκεκριμένη περίπτωση στο κέντρο ελέγχου ποιότητας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να προβεί εντός μίας (1) ώρας στις κάτωθι ενέργειες:

Ενημέρωση του Χρήστη με το αντίστοιχο μήνυμα/ειδοποίηση σχετικά με την διαφορά αριθμού τεμαχίων (λιγότερα από αυτά που έχει ορίσει ο Χρήστης κατά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας).

Αναπροσαρμογή του ύψους του τελικού ποσού της παραγγελίας και ενημέρωση του Χρήστη για το τελικό ποσό (καθώς και για τον ακριβή αριθμό των τεμαχίων της παραγγελίας).

Αίτημα για γραπτή επιβεβαίωση/έγκριση από τον Χρήστη) του αναπροσαρμοσμένου ποσού ώστε να προχωρήσει η εκτέλεση της παραγγελίας όπως αυτή αναδιαμορφώθηκε έπειτα από τον έλεγχο ποιότητας στο κέντρο ελέγχου (π.χ. μέσω email).

Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν λάβει την απαραίτητη έγκριση από τον καταναλωτή για την εκτέλεση της αναπροσαρμοσμένης παραγγελίας εντός 8 ωρών, τότε η παραγγελία θεωρείται μη εκτελέσιμη και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ενημερώσει τον καταναλωτή με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η παραγγελία επιστρέφεται στον καταναλωτή με την ελάχιστη χρέωση των 3.99 ευρώ εντός 24 ωρών.

Διαδικασία ελέγχου ποιότητας παραγγελιών: Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο έλεγχος ποιότητας της παραγγελίας θα διεκπεραιώνεται στο κέντρο ελέγχου ποιότητας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εντός οκτώ (8) ωρών από την παραλαβή της παραγγελίας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει και θα ενημερώνει τον Χρήστη με σχετική ειδοποίηση για τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας της παραγγελίας. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα κατά το στάδιο του ελέγχου ποιότητας σχετικά με:

Διαφοροποίηση ως προς τον αριθμό των τεμαχίων της παραγγελία

Την ποιότητα των τεμαχίων

Πολύ δύσκολους λεκέδες που ενέχουν ρίσκο κατά τον καθαρισμό του τεμαχίου και πιθανότητα καταστροφής του,

Τότε η παραγγελία εκτελείται κανονικά προχωρώντας στα επόμενα στάδια.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σοβαρό πρόβλημα σε κάποιο από τα τεμάχια κατά των έλεγχο ποιότητας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει τον καταναλωτή μέσω μηνύματος και ζητείται η γραπτή έγκριση του ώστε να εκτελεστούν τα επόμενα βήματα καθαρισμού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει επίσης να ενημερώσει τον Χρήστη για πιθανά ρίσκα και απρόβλεπτες συνέπειες κατά τον καθαρισμό του τεμαχίου. Ο Χρήστης με δική του αποκλειστική ευθύνη εγκρίνει ή όχι την εκτέλεση της παραγγελίας. Σε περίπτωση έγκρισης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για απροσδόκητα αποτελέσματα κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της παραγγελίας.

Σε περίπτωση μη έγκρισης, το συγκεκριμένο τεμάχιο επιστρέφεται στον Χρήστη μέσω της παρακάτω διαδικασίας:

– Αν αποτελεί τμήμα ευρύτερης παραγγελίας που περιέχει και άλλα τεμάχια, τότε το συγκεκριμένο αντικείμενο επιστρέφεται με την υπόλοιπη παραγγελία (χωρίς επιπλέον χρέωση).

– Αν δεν αποτελεί τμήμα ευρύτερης παραγγελίας (παραγγελία που αποτελείται μόνο από το συγκεκριμένο τεμάχιο) επιστρέφεται στον Χρήστη τις επόμενες 2-3 εργάσιμες ημέρες με την ελάχιστη μεταφορική χρέωση των 5 ευρώ.

Σε περίπτωση μη απόκρισης του Χρήστη εντός 2 ωρών από το αίτημα για έγκριση ή μη της εκτέλεσης παραγγελίας προβληματικού τεμαχίου τότε ισχύει η περίπτωση της μη έγκρισης όπως περιγράφεται παραπάνω και ενεργοποιείται η αντίστοιχη διαδικασία.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης ο Χρήστης αποδέχεται ότι κανένα από τα είδη που παραδίδει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ για καθαρισμό δεν ξεπερνά ως χρηματική αξία τα 600 €.

Όροι φροντίδας ειδών ρουχισμού/ιματισμού

Όλα τα είδη ρουχισμού/ιματισμού που παραδίδονται για καθάρισμα θεωρούνται ως μεταχειρισμένα.

Τα είδη ρουχισμού/ιματισμού που παραδίδονται για καθαρισμό θεωρούνται ως μεμονωμένα και όχι ως τμήματα ή υποσύνολα κάποιου συνόλου (π.χ. κοστούμια).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ακολουθεί πάντα τις οδηγίες που αναφέρονται στην ετικέτα που βρίσκεται πάνω στο είδος ρουχισμού/ιματισμού. Στην περίπτωση που το είδος ιματισμού δεν αντέχει τον τρόπο καθαρισμού που καθορίζεται στην ετικέτα, υπεύθυνος είναι ο κατασκευαστής του είδους ρουχισμού/ιματισμού που τοποθέτησε την ετικέτα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο Χρήστης απαιτήσει διαφορετικό τρόπο καθαρισμού από αυτόν που υποδεικνύει η ετικέτα του του είδους ρουχισμού/ιματισμού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για υλικά που ενδέχεται να διαλυθούν στο υγρό του στεγνού καθαρισμού (π.χ. κουμπιά, χάντρες, πέρλες, πούλιες, παγιέτες, αγκράφες, κλπ).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για χρώματα που ξεβάφουν στο υγρό του στεγνού καθαρισμού εκτός εάν υπάρχει ετικέτα που το απαγορεύει.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για ανεξίτηλους λεκέδες η λεκέδες παλαιότητας που τυχόν δεν υποχωρήσουν κατά τη διαδικασία καθαρισμού.

Η αποζημίωση σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά το δεκαπλάσιο της αξίας καθαρισμού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς για είδη ρουχισμού/ιματισμού που δεν ζητήθηκαν εντός 90 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής που γράφει η απόδειξη.

Τα είδη ρουχισμού/ιματισμού φυλάσσονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέχρι και 90 ημέρες από την παράδοση. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού θα παραδίδονται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για προσωπικά αντικείμενα που έχουν ξεχαστεί στα είδη ρουχισμού/ιματισμού. Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά τα είδη ρουχισμού/ιματισμού πριν τα παραδώσετε για καθαρισμό.

Βάσει των διεθνών πρακτικών και ανάλογα με το ύφασμα των τεμαχίων που παραδίδονται προς καθαρισμό, ενέχει ο κίνδυνος στενέματος σε μικρό ποσοστό των τεμαχίων. Με την αποδοχή των όρων χρήσης, ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται αυτό το ποσοστό.

Σε περίπτωση απώλειας, ή καταστροφής είδους ρουχισμού/ιματισμού/τάπητα με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , η αποζημίωση του Χρήστη δεν δύναται να υπερβεί το δεκαπλάσιο της αξίας καθαρισμού του συγκεκριμένου τεμαχίου (και όχι του συνόλου της παραγγελίας).

Κάθε πελάτης που παραδίδει είδη ρουχισμού/ιματισμού/τάπητα για καθάρισμα γνωρίζει και αποδέχεται τους παραπάνω όρους.

Ολοκλήρωση Παροχής Υπηρεσιών

Η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Εταιρεία είναι η γνωστοποιηθείσα στον Χρήστη κατά το στάδιο υποβολής της παραγγελίας του ηλεκτρονικά μέσω του Site. Εάν ο Χρήστης δεν παραλάβει από υπαιτιότητά του τα είδη ρουχισμού/ιματισμού/τάπητα κατά τον ορισθέντα χρόνο παράδοσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνήσει μαζί του για καθορισμό νέου χρόνου παράδοσης και ενδέχεται να χρεώσει τον Χρήστη για το σχετικό κόστος μεταφοράς.

Εάν η παροχή των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθυστερεί από γεγονός έξω από τον έλεγχο της, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη το συντομότερο δυνατόν για να τον ενημερώσει σχετικά. Με την προϋπόθεση της εν λόγω ενημέρωσης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα ευθύνεται για καθυστερήσεις οφειλόμενες σε γεγονότα έξω από τον έλεγχό της, αλλά εάν υπάρχει κίνδυνος σημαντικής καθυστέρησης ο Χρήστης δύναται να ζητήσει ακύρωση της παραγγελίας και να λάβει το αντίτιμο που κατέβαλε για τις υπηρεσίες που δεν έλαβε.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μόνο κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζει.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης του Site εκτός ρητών εξαιρέσεων. Το περιεχόμενο του Site αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο Site μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του Site χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο ως επίσης και κάθε σύμβαση του Χρήστη με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ που καταρτίζεται ηλεκτρονικά μέσω του Site. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων όρων χρήσης καθώς και για κάθε διαφορά από σύμβαση του Χρήστη με την Εταιρεία που καταρτίζεται ηλεκτρονικά μέσω του Site, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας, θα μας έχετε αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα αλλά δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό ιστότοπο webgate.ec.europa.eu/odr/ η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (www.synigoroskatanaloti.gr). Στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς οπότε θα μπορεί να κληθεί ακολούθως η εταιρεία μας από την αρμόδια Αρχή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@clean4you.gr.